Results XII Commerce

GURU NANAK PUBLIC SR. SEC. SCHOOL, H.M. SEC. 4, UDAIPUR
BOARD RESULTS
CLASS - XII COMMERCE
S.N. YEAR NO. OF STUDENTS
APPEARED
NO. OF
STUDENTS
PASS
PASS
%
DIST. MERIT
NAME % RANK
1 2010 - 11 284 284 100 SIDDARTH KASMA 89.6 II
          RUCHIKA JAIN   88.3 IV
          KARTIK AMETA  88 VI 
          VAIBHAV KASMA 86.7 VII 
          NEHA DHUPIYA  86.3 VIII
          VARUN SUHALKA  86.1 IX
               
2 2011-12 287 280 97.5 VAISHALI MASTA  85.4 IV
          AJAY KHATRI  83.6 IX
          BHARAT SINGH SISODIYA 83.2 X
               
               
3 2012-13 284 279 98.2 PRATEEK JOSHI  85 VII
4 2013-14 301 301 100 MANALI RAMEJA 90.60 III
          RAKSHITA MASTA 90.40 IV
          MONIKA SONI 90.00 VI
          PRASHANT SISODIA 89.20 IX
          DIPESH KOTHARI 89.00 X
               
5 2014-15 284 282 99.30 PRIYANKA JAIN 85.80 VIII
               
6 2015-16 233 230 98.71 SAROJ KUNWAR RANAWAT 89.80 III
          SHIVANI BANGAR 88.80 IV
          AMISHA LODHA 88.60 V
          PRIYA MEHTA 87.80 VII
           MONIKA ASAWA 87.20 VIII
               
7 2016-17 224 220 98.21      
               
8 2017-18 226 226 99.55 Siddhi Jain 95.6  
               
9 2018-19 218 216 99.08 ISHANT JAIN 93.40  
          PRANJAL AUDICHYA 87.40  
          RINKLE SHARMA 87.00  
          TASNEEM MANSOORI 87.00  
          KARAN MENARIYA 86.20  
          KAMAL AUDICHYA  86.00   
               
10 2019-20 160 158 98.75 DIVYANSHI GUPTA 92.20  
          SAMIKSHA JAIN 90.80  
          DIMPLE LASOD 89.80  
          ANJALI LUNJ 89.20  
          JINESH GARG 86.60  
          SUJAL MEHTA   85.80